Skąd się wzięły popularne tradycje świąteczne…

ozdoba-choinkowaWśród tradycji bożonarodzeniowych wielka ich ilość uległa na przestrzeni dziejów wyraźnym przekształceniom czy zagubieniu, w miejsce niektórych z nich wstąpiły nowsze, często sprowadzane z bliższych, bądź odleglejszych okręgów kulturowych. Na przykład takie klasycznie kojarzone z Bożym Narodzeniem drzewko bożonarodzeniowe to zupełnie nie taki zamierzchły obyczaj i akurat nie autochtoniczny. Przed wiekami w naszych domach nie stały choinki bożonarodzeniowe, a ich misję pełniły snopki siana układane w kątach domostwa. Zaledwie około XVIII w. przybył do nas z terenu dzisiejszych Niemiec zwyczaj wystawiania drzewka bożonarodzeniowego w postaci drzewka szpilkowego, jaki stopniowo przenikał z obytych światowo sfer wyższych do pospolitych klas ludności. Choinki te ozdabiane były wprzódy tworzonymi domowymi sposobami dekoracjami bożonarodzeniowymi, dopiero z upowszechnieniem się przemysłu trafiły na nie produkowane w manufakturach dekoracje betlejemskie.

Następnym obrzędem, który niefortunnie współcześnie jest na kresie zapomnienia są szopki bożonarodzeniowe. Takie szopki bożonarodzeniowe odzwierciedlają zajścia z czasu narodzenia Odkupiciela i pokazują znajdujące się w żłobie Dzieciątko w towarzystwie św. Józefa i św. Marii, zwierząt domowych stojących w stajence, a dodatkowo przybyłych na polecenie anielskie pasterzy pilnujących owiec oraz Trzech Mędrców, jacy dotarli tam przewodzeni przez Gwiazdę Betlejemską. Szopki betlejemskie wykonane są często ze znacznym pietyzmem z drzewa i słomy, jednakże współcześnie wyrabiane zbudowane są najczęściej z plastiku. Obowiązującym fragmentem szopki są figurki św. Rodziny, pasterzy, Trzech Królów a także wołów, osłów oraz owieczek. Nieraz tego typu szopki betlejemskie mają pozytywkę grającą określoną kolędę bożonarodzeniową.

Aktualnie w obrzędach bożonarodzeniowych królują materialistyczne kanony z USA, jakie niedużo mają wspólnego z metafizycznym wymiarem owych świąt i opierają się na jak największej sprzedaży wszelakich akcesoriów, które można wręczyć pod choinkę.

Previous Entries Praca w zawodzie architekta wnętrz